Psykoanalytisk uddannelse 

Psykoanalysens Dannelser er et 3-årigt studieforløb, som årligt omfatter 16 kursusgange og 3 weekendseminarer. Du kommer til at arbejde i dybden med Sigmund Freuds tekster suppleret med relevant sekundærlitteratur og får herigennem et omfattende kendskab til psykoanalysens grundliggende problemstillinger.

Deltagerne modtager et kompendium med Freud-tekster og evt. sekundærlitteratur, for så vidt teksterne ikke kan fås i handelen. Du får også bibliografisk vejledning til videre fordybelse.

Læs meget mere om studieforløbet på de følgende sider.

 

Uddannelsesforløbets koordinering sikres af Osvaldo Cariola og Laurits Lauritsen.Peter Andreasen og Frank Grohmann varetager den faglige og didaktiske tilrettelæggelse.


Psykoanalysens Dannelser tager del i de bestræbelser som Freuds Agora – Skole for psykoanalysen står for.

Psykoanalytisk uddannelse